Thornhill Research Inc.

Thornhill erbjuder sin unika produkt MOVES. MOVES är en komplett lösning för TACevac och MEDEVAC. MOVES har ventilator, oxygenkoncentrator, övervakning och sug integrerat i en börda som passar på bårar av NATO standard. Då oxygenkoncentratorn kombineras med ett cirkelsystem kan man ge O2 i hög volym utan de risker som finns med trycksatt O2.

www.thornhillresearch.com

 
 Ladda ner
Moves Portable life support system