Simulering

Vi har ett brett urval av simulatorlösningar från fyra olika leverantörer. Vi erbjuder helhetslösningar för kirurgisk färdighetsträning och traumasimulering.  Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning som passar ert behov.
Klicka här för att läsa mer:

Operative Experience
Trauma FX
Simulab Corporation
Syndaver Labs

 

 

 

 

 Ladda ner
Simulatorsystem